Aristo Soft จำหน่ายโปรแกรมร้านอาหาร,มินิมาร์ท,เคเบ
วิธีการชำระเงินในการซื้อสินค้า

 เงื่อนไขการชำระเงิน  :    
กรณี ติดตั้งภายในเขต กรุงเทพ : ชำระ  100 %  ทันที    ณ.วันที่ส่งสินค้า / ติดตั้ง / อบรม ( รับเป็นเงินสด  หรือ  เช็คเงินสด ไม่ขีดคร่อม )
กรณีติดตั้งภายในเขต ต่างจังหวัด : ชำระเป็น  1  งวด   โดยวิธีการโอนเงินมา   ( กรุณาโอนเงิน ก่อนส่งสินค้า  3  วันทำการ )

ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี : บริษัท แสงสุภามาลย์ จำกัด
ประเภท : กระแสรายวัน
สาขา : ราษฎร์บูรณะ
เลขที่บัญชี : 186-3-051247

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี     เสาวณิตย์ แสงสุภามาลย์
ประเภท     ออมทรัพย์
สาขา     เดอะมอลล์ บางแค
เลขที่บัญชี     751-2-90378-3

© 2008-2009 SABUYJAISHOP.COM All Rights Reserved