Aristo Soft จำหน่ายโปรแกรมร้านอาหาร,มินิมาร์ท,เคเบ
วิธีการส่งสินค้าของร้านค้า

วิธีการรับสินค้า

1.ในเขตกรุงเทพ

   1.1 ในกรณีเป็น โปรแกรม (Software) นัดวันทำการติดตั้ง และอบรมโปรแกรม ให้ ฟรี 1 วัน ยกเว้นโปรแกรมพิมพ์เช็ค และโปรแกรมใบเสนอราคา ที่ราคา 2,000 บาท ทำการจัดส่งเป็นไปาษณีย์
   1.2  ในกรณีเป็น อุปกรณ์ (Hardware) กระดาษ ตลับหมึก ราคาสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปทำการจัดส่งสินค้าให้ฟรี


2. ต่างจังหวัด
   
    2.1 จัดส่งเป็นไปรษณีย์ (ถ้าลูกค้ามี Internet บริการติดตั้งให้ผ่าน ระบบ Internet หลังจากได้รับแผ่นโปรแกรมแล้ว)
    2.2 เจ้าหน้าที่เดินทางไปทำการติดตั้งให้ โดยเสียค่าใช้จ่ายดังนี้
          -  ค่าเดินทางตามจริง ( 1เจ้าหน้าที่ขับรถไปเอง เป็นค่าน้ำมัน  หรือ รถทัวร์ เป็นค่าตั๋วไป-กลับ)
          -  ค่าปฏิบัติงาน วันละ 2,000 บาท/วัน/คน

© 2008-2009 SABUYJAISHOP.COM All Rights Reserved