บทความจากร้านค้า
สาระหน้ารู้เกี่ยวกับ บาร์โค้ด
บทความ ณ. วันที่ : 31/10/2016        จำนวนคนเข้าชมเว็บ : 5748 ครั้ง   

สาระ น่ารู้

 

เกี่ยวกับ บาร์โค๊ด barcode"

 

 

BarCode  (บาร์โค้ด) หรือ รหัสแท่ง หมายถึงระบบสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายประจำตัว สินค้าซึ่งเป็นเลขรหัส โดยทั่วไปจะเป็นภาษาสากลที่ใช้เพื่อสื่อหรือบ่งบอกถึง

 

ประเทศผู้ผลิต - บริษัทที่ผลิต - ชนิดของสินค้า - ราคาของสินค้า

 

เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการในการตรวจสอบ สินค้า ตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต > การเก็บสินค้า > การจัดจำหน่าย > กำหนดนโยบายการตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า

ซึ่งสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก  เนื่องจากไม่ต้องจ้างแรงงานเพิ่มในการเปลี่ยนแปลงป้ายราคา และลดการจ่ายค่าจ้างแรงงานเพิ่ม อีกทั้งการใช้ บาร์โค้ดก็ไม่ยากจน เกินไป เพียงนำเอาตัวเลขของผู้ผลิตและ ผู้ประกอบการ ทำกำหนดขึ้นมาแปลงเป็นรหัสคอมพิวเตอร์ และกำหนดเป็นสัญลักษณ์แท่งดำสลับขาวที่มี ขนาดต่างกันพิมพ์ติดบนตัวสินค้า ส่วนการอ่านรหัสนั้นสามารถกระทำได้โดยนำแถบบาร์โค้ด  หรือ รหัสแท่งนี้ไปผ่านเครื่อง สแกนเนอร์ (Scanner) ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิด หนึ่งที่ใช้ในการอ่านแถบบาร์โค้ด เครื่องมือนี้จะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรายละเอียดของสินค้าประเภทต่าง ๆ เมื่อเครื่องสแกนเนอร์นี้อ่าน และรับรู้รหัสจากจากความแตกต่างของแถบดำสลับขาวที่หนา บางต่างกันก็จะส่งผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลที่อ่านได้จาก บาร์โค้ด โดยจะมีรายละเอียดของประเภทสินค้า , ราคาที่จำหน่าย ที่ส่งตรงไปยังจุดขาย และพิมพ์ใบเสร็จออกมาในทันที ซึ่งจะช่วยให้สะดวกรวดเร็วในการซื้อสินค้า และการคิดเงินของพนักงานเก็บเงิน และ พนักงานที่ให้บริการเร็วขึ้น ประหยัดเวลาสำหรับลูกค้า  การออกเลขหมายให้กับสินค้าแต่ละตัวจะช่วยให้การติดต่อกันระหว่าง ผู้ ค้า (ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีก) สามารถทำงานได้ราบรื่นขึ้น เปรียบได้กับบัตรประจำ ตัวประชาชนที่เป็นเครื่องชี้บอกถึงความแตกต่างกันของแต่ละคน เลขหมายประจำตัวสินค้าก็เป็นเครื่องชี้บอกถึงความแตกต่างของสินค้าชนิดนั้น ๆ กับสินค้าอื่น ๆ สินค้าทุกชนิดที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ขนาด สี จำนวนบรรจุ จะมีเลขหมายประจำตัวตัวสินค้าต่างกัน  

ตัวอย่าง เช่น ไอศกรีมรสวนิลา จะมีหมายประจำตัวคนละหมายเลขต่างจาก ไอศกรีมรสช็อกโกแล็ต หรือในกรณีกล่องใหญ่ที่บรรจุถ้วย 10 ใบ จะมีหมายเลขประจำตัวแตกต่างจากถ้วย 1 ใบ

 

ประวัติ บาร์โค้ด barcode

 

มาตรฐาน บาร์โค้ด barcode มี ด้วยกันอยู่ 2 ระบบ คือ

 

- ระบบ UPC (Universal Product Code)

 

- ระบบ EAN (European Article Numbering)

 

 

ความเป็นมา

 

 เริ่มในปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) ในประเทศสหรัฐอเมริกา : ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจทางด้านพาณิชย์ขึ้น สำหรับค้นคว้ารหัสมาตรฐาน และสัญลักษณ์ที่ สามารถช่วยกิจการด้านอุตสาหกรรม ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1973 คณะกรรมการเฉพาะฯ ได้จัดพิมพ์ บาร์โค้ดระบบ UPC ขึ้น  สำหรับ ติดบนสินค้าต่าง ๆ ส่วนในวงการอุตสาหกรรมใช้สำหรับควบคุมยอดการขายและสินค้าคงคลัง ปี ค.ศ. 1975 กลุ่มประเทศทางยุโรป จัดตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการขึ้นเพื่อสร้างระบบบาร์โค้ด เรียกว่า EAN และในปี ค.ศ. 1977 สมาคม EAN ถูกจัดตั้งขึ้น ครอบคลุมประเทศยุโรปและประเทศอื่น ๆ ของโลก ยกเว้น อเมริกาเหนือ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น IANA (The International Article Numbering Association EAN) แต่ อักษรย่อยังคงใช้เป็น EAN ระบบบาร์โค้ดของยุโรปถูก พัฒนาจาก ระบบ UPC และได้พัฒนาให้มีความสามารถเช่น เดียวกับระบบ UPC โดยนอกจากสิ่งของแล้ว วารสารจัดว่าเป็นกลุ่มแรกที่นำระบบ บาร์โค้ดมาใช้ ปัจจุบันได้นำมาใช้กับการควบคุมหนังสือตามร้านขาย หนังสือต่าง ๆ ซึ่งสามารถควบคุม ยอดขายสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็ว ในประเทศไทย ระบบ บาร์โค้ด EAN เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดย ไทยโปรดักนัมเบอร์ริ่ง แอสโซซิเอชั่น (TPNA) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนในการรับสมัครสมาชิกระบบ บาร์โค้ด มีหน้าที่รับจดทะเบียน บาร์โค้ดในระบบ EAN ไทย โปรดักนัมเบอร์ริ่ง แอสโซซิเอชั่น ได้โอนสิทธิ์การเป็นนายทะเบียนให้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ลูกค้าต้องการ ขอเลข บาร์โค้ด ติดต่อโดยตรงที่ สถาบันเลขรหัสสากล ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ชั้น3 โทร 0-2345-1193-1197

สถาบัน รหัสสากล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น 3 (โซน C)
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร : (662) 345-1000 โทรสาร : (662) 345-1217

อีเมล์ : info@gs1thailand.org

การเลือกใช้ริบบ้อนสำหรับพิมพ์บาร์โค้ด

 

Wax เป็นริบบ้อนที่เหมาะกับการพิมพ์บน สติ๊กเกอร์ ที่เป็นกระดาษ, ป้ายกระดาษ Clothes tag และเหมาะที่สุดสำหรับพิมพ์บนสติ๊กเกอร์เนื้อกึ่งมันกึ่ง ด้าน ซึ่งจะได้งานพิมพ์ที่ดำ-เงา สวยงาม

 

Wax Resin เป็น ริบบ้อนที่เหมาะสำหรับสติ๊กเกอร์ที่ผลิตจากฟิล์ม ซึ่งฉีกไม่ขาด เช่น เนื้อ PVC, PP, PET, PE ซึ่งจะได้งานพิมพ์ที่คงทนต่อการขูด ขีดได้ในระดับหนึ่ง

 

Resin เป็นริบบ้อนที่มี คุณสมบัติในการใช้งานเช่นเดียวกับ Wax Resin แต่ สามารถกันน้ำและทนการขูดขีดได้มากกว่ารวมถึงทนต่อน้ำมัน และสารเคมีได้ดีกว่า Resin จึงถือเป็นริบบ้อนที่มีคุณสมบัติ ที่ดีที่สุด

 

Resin Washable มี คุณสมบัติการใช้งานเทียบเท่ากับริบบ้อน แบบ Resin แต่ทนต่อการทำความสะอาดเช่น การซักล้างและขยี้ได้หลายครั้ง


บจก.ไทยบาร์โค้ด ลาเบล รับผลิตและจำหน่าย พร้อมพิมพ์ สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด สติกเกอร์ลาเบลพร้อมบาร์โค้ต ฉลากสินค้าพร้อมบาร์โค้ด  งานบาร์โค้ด ทุกชนิด 

อาทิเช่น ฉลากสินค้า ฉลากบรรจุภัณฑ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ฉลากติดสินค้า ฉลากติดบรรจุภัณฑ์ ฉลากติดผลิตภัณฑ์ ฉลากติดกล่อง ฉลากติดขวด ฉลากโฆษณา ฉลาก อย ฉลาก สคบ ฉลาก มอก ฉลากผลิตภัณฑ์ otop ฉลากบาร์โค้ด barcode ฉลากแผ่น ฉลากม้วน สติกเกอร์สินค้า สติกเกอร์บรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์ผลิตภัณฑ์ สติกเกอร์ติดสินค้า สติกเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์ติดผลิตภัณฑ์ สติกเกอร์ติดกล่อง สติกเกอร์ติดขวด สติกเกอร์โฆษณา สติกเกอร์ อย สติกเกอร์ สคบ สติกเกอร์ มอก สติกเกอร์ผลิตภัณฑ์ otop สติกเกอร์บาร์โค้ด barcode สติกเกอร์แผ่น สติกเกอร์ม้วน สติ๊กเกอร์สินค้า สติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ติดสินค้า สติ๊กเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ติดผลิตภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ติดกล่อง สติ๊กเกอร์ติดขวด สติ๊กเกอร์โฆษณา สติ๊กเกอร์ อย สติ๊กเกอร์ สคบ สติ๊กเกอร์ มอก สติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์ otops สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด barcode สติ๊กเกอร์แผ่น สติ๊กเกอร์ม้วน งานพิมพ์บาร์โค๊ดทุกชนิด

barcode ฉลาก สินค้าบรรจุภัณฑ์ สติ้กเกอร์สินค้า sticker ลาเบล label พิมพ์สติกเกอร์ลาเบลรายชื่อที่อยู่ส่ง จดหมายไดเร็คเมลล์ ด่วน สติ๊กเกอร์ ลาเบล อะลูมิเนียมบาร์โค้ด aluminium barcode tag อะลูมิเนียม อะโนไดซ์ anodize พิมพ์บาร์โค๊ดทุกชนิด

 

 

ขอราคา พิเศษ ติดต่อ พงษ์ 090 564 5489  9-17.00 น  line ID : thaibarcode

thaibarcodelabel@hotmail.com (เสนอราคาทาง mail ได้เลย)

 

ท่านใดขอราคา สติ๊กเกอร์กับ ทางเรา

มีรายละเอียด ขนาด กี่ ซม. พิมพ์กี่สี ชนิดสติ๊กเกอร์แบบไหน จำนวนกี่ดวง

ส่งรายละเอียดมาทาง mail ได้เลยครับ: thaibarcodelabel@hotmail.com 

หรือ Line : thaibarcode 

ขอราคาได้ตลอดครับ

 

หรือสอบถาม พงษ์ 092 464 9758 / 090 564 5489


   
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บร้านค้าสมาชิกของ SABUYJAISHOP ผู้ให้บริการทางการตลาดออนไลน์ สำหรับร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ที่ต้องการนำเสนอสินค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ร้านค้า หรือสินค้าในร้าน

©2008-2009 SABUYJAISHOP All Rights Reserved