.
 สถานะของเว็บ
วันที่สร้างเว็บ :6/8/2009
ปรับปรุงเว็บครั้งล่าสุดเมื่อ :11/2/2014
จำนวนคนเข้าชมเว็บนี้ :637343


แนวข้อสอบ 400 ข้อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.
แนวข้อสอบ 400 ข้อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.

รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า / บริการ : แนวข้อสอบ 400 ข้อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.

   ( 0 คำวิจารณ์เกี่ยวกับสินค้านี้ )แสดงความคิดเห็น

รหัสสินค้า :000057
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4/3/2011
ราคาสินค้า(ปกติ) : 129.00 บาท
ค่าขนส่ง/ชิ้น : 50.00 บาท
สถานะสินค้า : สินค้าหมด
 ระบุความต้องการเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนี้ก่อนหยิบสินค้าลงตระกร้า
QTY :

สารบัญ

สรุปประเด็นสำคัญ+พร้อมเจาะข้อสอบกว่า 400 ข้อ (ปรับปรุงแก้ไขใหม่ปี 54)

ส่วนที่ 1 : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (100 คะแนน)   

             - หลักการ / แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      2

             - วิวัฒนาการของแนวคิดในการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                       2

             - หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                             3

             - ระบบการบริหารงานบุคคล                                                                                                                    4                                                                                                                                                                                                                                                     

             - หลักการบริหารงานบุคคล                                                                                                                        5

             - ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล                                                                                                                 6

             - กระบวนการบริหารงานบุคคล                                                                                                                27

             - การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                                      27

             - แนวข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                              33

 

ส่วนที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ... (100 คะแนน)                                           40

             - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 41    

             - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                              77

             - แนวข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546           104

             - นโยบายรัฐบาล และแผนบริหารราชการแผ่นดิน                                                                               122

>> เว็บไซต์อ้างอิง ถึงสินค้านี้ <<

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บร้านค้าสมาชิกของ SABUYJAISHOP ผู้ให้บริการทางการตลาดออนไลน์ สำหรับร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ที่ต้องการนำเสนอสินค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ร้านค้า หรือสินค้าในร้าน
©2008-2010 SABUYJAISHOP All Rights Reserved