.
 สถานะของเว็บ
วันที่สร้างเว็บ :19/2/2011
ปรับปรุงเว็บครั้งล่าสุดเมื่อ :7/4/2016
จำนวนคนเข้าชมเว็บนี้ :810718
ชื่อการแสดงต่างๆ
บทความ ณ. วันที่ : 12/3/2011        จำนวนคนเข้าชมเว็บ : 77816 ครั้ง   

 
รำแม่บทเล็ก
รำสีนวลออกเพลงเร็ว - เพลงลา
รำสีนวลออกวรเชษฐ์
รำสีนวลออกอาหนู
ระบำกฤดาภินิหาร
ฟ้อนลาวดวงเดือน
ระบำดาวดึงส์    
ระบำอธิษฐาน
รำเชิญพระขวัญ
ระบำม้า  
ระบำแขก  
ระบำนกเขา  
ระบำฉิ่ง  
ระบำดอกบัว  
ฟ้อนไต
ระบำวิชนี

    
รำฉุยฉายพราหมณ์
รำฉุยฉายเบญกาย
รำฉุยฉายวันทอง
รำโคมบัว
ระบำเทพบันเทิง
ฟ้อนม่านมงคล
รำพลายชุมพล

      
ระบำนพรัตน์
รำอวยพร
รำอวยพรอ่อนหวาน
ฟ้อนลาวเสี่ยงเทียน
รำลาวกระทบไม้
ระบำจีนรำพัด
รำกริชคู่
รำแม่ศรี    
ระบำสี่ภาค
ระบำชุมนุมเผ่าไทย
ระบำไก่
รำพม่ารำขวาน
ระบำกวาง
ระบำเงือก
ระบำขวัญข้าว
ระบำเถิดเทิง
รำหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
    
ระบำไกรลาศสำเริง
ระบำกราวอาสา
ระบำชาวนา
ระบำมยุราภิรมย์
ระบำรัตนมาลี
ระบำพม่านิมิต
ระบำพม่า-มอญ
ระบำสวัสดิรักษานักรบ
ระบำสวัสดิรักษา
 
ระบำทวาราวดี
ระบำศรีวิชัย
ระบำลพบุรี
ระบำเชียงแสน
ระบำสุโขทัย
ระบำศรีชัยสิงห์
ระบำประทีปสุโขทัย    ฟ้อนเงี้ยว
    ฟ้อนเล็บ
    ฟ้อนแพน
    ฟ้อนมาลัย
    ฟ้อนเทียน
    ฟ้อนสาวไหม
    ฟ้อนชมเดือน
    ฟ้อนอวยพร
    ระบำเก็บใบชา
 
    การแสดงภาคอีสาน
    เซิ้งโปงลาง
    เซิ้งกระติ๊บ
    เซิ้งสวิง
    เซิ้งกะหยัง
    เซิ้งตังหวาย
    ฟ้อนภูไท
    เซิ้งไทภุเขา
    เซิ้งแหย่ไข่มดแดง
    รำศรีโคตรบูรณ์
    การดีดไหซอง


    การแสดงภาคกลาง
    เต้นกำรำเคียว
    เพลงพวงมาลัย
    เพลงเรือ
    ลำตัด
    เพลงเหย่ย
    การแสดงภาคใต้
    รองเง็ง
    ระบำร่อนแร่
    ระบำตารีกีปัส
    ระบำปาเต๊ะ
    ระบำกรีดยาง
    ระบำปั้นหม้อ
    รำโนราแม่บท
    รำมโนห์ราบูชายัญ
    ระบำชวา
    รำซัดชาตรี    การแสดงรำวง
    รำวงมาตรฐาน
    - งามแสงเดือน
    - ชาวไทย
    - รำมาซิมารำ
    - คืนเดือนหงาย
    - ดวงจันทร์วันเพ็ญ
    - ดอกไม้ของชาติ
    - หญิงไทยใจงาม
    - ดวงจันทร์ขวัญฟ้า
    - ยอดชายใจหาญ
    - บูชานักรบ


    รำวงประยุกต์
    - ใกล้เข้าไปอีกนิด
    - หล่อจริงนะดารา
    - ตามองตา
    - เธอรำช่างน่าดู
    - เชิญชวน
    - ยวนย่าเหล
    - ช่อมาลี
    - เพลงลา


    ๑๐๐ ระบำรำฟ้อน

    ระบำแขก
    ระบำนกเขา
    ระบำฉิ่ง
    ระบำดอกบัว
    ฟ้อนไต
    ระบำวิชนี
    รำฉุยฉายพราหมณ์
    รำฉุยฉายเบญกาย
    รำฉุยฉายวันทอง
    รำโคมบัว
    ระบำเทพบันเทิง
    ฟ้อนม่านมงคล
    รำพลายชุมพล
    ระบำนพรัตน์
    รำอวยพร รำอวยพรอ่อนหวาน
    ฟ้อนลาวเสี่ยงเทียน
    รำลาวกระทบไม้
    ระบำจีนรำพัด
    รำกริชคู่
    รำแม่ศรี
    ระบำสี่ภาค
    ระบำชุมนุมเผ่าไทย
    ระบำไก่
    รำพม่ารำขวาน
    ระบำกวาง
    ระบำเงือก
    ระบำขวัญข้าว
    ระบำเถิดเทิง
    หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ระบำไกรลาศสำเริง
    ระบำกราวอาสา
    ระบำชาวนา
    ระบำมยุราภิรมย์
    ระบำรัตนมาลี
    ระบำพม่านิมิต
    ระบำพม่า-มอญ
    ระบำสวัสดิรักษานักรบ
    รำฉุยฉายพราหมณ์
    รำฉุยฉายเบญกาย
    รำฉุยฉายวันทอง
    รำโคมบัว
    ระบำเทพบันเทิง
    ฟ้อนม่านมงคล
    รำพลายชุมพล ระบำนพรัตน์
    รำอวยพร
    รำอวยพรอ่อนหวาน
    ฟ้อนลาวเสี่ยงเทียน
    รำลาวกระทบไม้
    ระบำจีนรำพัด
    รำกริชคู่
    ระบำสวัสดิรักษา
    ระบำทวาราวดี รำแม่บทเล็ก
    รำสีนวลออกเพลงเร็ว - ลา
    รำสีนวลออกวรเชษฐ์
    รำสีนวลออกอาหนู
    ระบำกฤดาภินิหาร ฟ้อนลาวดวงเดือน
    ระบำดาวดึงส์
    ระบำอธิษฐาน
    รำเชิญพระขวัญ
    ระบำม้า    ฟ้อนเทียน
    ฟ้อนสาวไหม
    ฟ้อนชมเดือน
    ฟ้อนอวยพร
    ระบำเก็บใบชา
    เซิ้งโปงลาง
    เซิ้งกระติ๊บ
    เซิ้งสวิง
    เซิ้งกะหยัง
    เซิ้งตังหวาย
    ฟ้อนภูไท
    เซิ้งไทภุเขา
    เซิ้งแหย่ไข่มดแดง
    รำศรีโคตรบูรณ์
    การดีดไหซอง
    เต้นกำรำเคียว
    เพลงพวงมาลัย
    เพลงเรือ
    ลำตัด
    เพลงเหย่ย
    รองเง็ง
    ระบำร่อนแร่
    ระบำตารีกีปัส
    ระบำปาเต๊ะ
    ระบำกรีดยาง
    ระบำปั้นหม้อ
    รำโนราแม่บท
    รำมโนห์ราบูชายัญ
    ระบำชวา
    รำซัดชาตรี
    รำวงมาตรฐาน
    รำวงประยุกต์
    การแสดงโขนตอนยกรบ
    เพลงช้า เพลงเร็ว
    รำแม่บทใหญ่
    นาฏยศัพท์
    ภาษาท่าทางนาฏศิลป์
    สาธิตภาษาท่า ดีใจ, รัก, ร้องไห้, โกรธ
    การแต่งกายตัวพระ
    การแต่งกายตัวนาง
    ฟ้อนม่านมงคล
    รำพลายชุมพล
    ระบำนพรัตน์
    รำอวยพร
    รำอวยพรอ่อนหวาน
    ฟ้อนลาวเสี่ยงเทียน
    รำลาวกระทบไม้
    ระบำจีนรำพัด
    รำกริชคู่
    ระบำสวัสดิรักษา
    ระบำทวาราวดี

    ระบำศรีวิชัย
    ระบำลพบุรี
    ระบำเชียงแสน
    ระบำสุโขทัย
    ระบำศรีชัยสิงห์
    ระบำประทีปสุโขทัย
    ฟ้อนเงี้ยว
    ฟ้อนเล็บ
    ฟ้อนแพน
    ฟ้อนมาลัย


    นางในวรรณคดี
    นักรบตัวน้อย
    วันรื่นเริง
    หนุ่มหล่อชาวใต้
    งูกลืนหาง
    กบน้อยน่ารัก
    มาลัยอินโด 
    สาวน้อยกางจ้อง
    ผลไม้มงคล
    เซิ้งปุ้งกี๋เงินทอง
    แมวเหมียวของเรา
    ดอกไม้แดนไพร
    นั่นแน่ะฟ้าลั่น
    เซิ้งมาเลเซีย
    รำระบำชาวเกาะ


    อาหรับราตรี
    ไก่ขัน
    สไบห่มอบมะลิ
    ม้าก้านกล้วย
    ขนมหวาน
    สามเส้า
    รำรอบกองไฟ
    ระบำเบญจรัตน์    เพลงไทยแสนหวาน
    สวัสดิรักษานักรบ
    กราวเงาะ
    มดแดงตัวเล็ก
    ญวนทอดแห
    ไก่แก้ว
    มาลาดานัง
    ดรุณีโจงกระเบน    มาลีสี่ถิ่นไทย
    เขมรไล่ควาย
    ลาวลำปาง
    ทิศแปดทิศ
    มลายูรำเทียน
    ลาวเจริญศรี
    กุลาตีไม้
    คอกระเช้าโจงกระเบน (เด็กโต)
    คอกระเช้าโจงกระเบน (เด็กเล็ก)    เต้นรำระบำรำมะนา
    หนูน้อยรำพัด
    หนูรักครู
    ลิงน้อยเข้าแถว (เด็กโต)
    ลิงน้อยเข้าแถว (เด็กเล็ก)
    กุ้งหอยปูปลา
    ฝนตกสุยๆเจ้าทุยไถนากลางทุ่ง
    โคมบัวอวยพร
    ระบำปลา (จาก "สังข์ทอง")    ระบำกราวนางยักษ์
    ระบำครุฑ
    ต๋ามประทีป
    กินรีร่อน
    ลาวคำหอม
    บันเทิงกาสร
    ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง
    ระบำกรับ    เทพอัปสรพนมรุ้ง
    ทะแยมอญ
    อัปสราสำอางค์
    โบราณคดีเมดเล่ย์
    ระบำนานาชาติ    คุณหลวง (เด็กโต)
    คุณหลวง (เด็กเล็ก)
    หมู่เฮาชาวดอย
    สิบสองนักษัตร
    พญาเดิน
    กุมภาพาเพลิน
    รำทวน
    พม่ารำขวาน ชาวบ้านตีกลอง
    นางกอย    ลาวสมเด็จ
    นางเอกดนตรีไทย
    สาวน้อยชุดไทย
    หนูน้อยชุดไทย
    ระบำดอกกุหลาบ
    ใจงาม
    กาดำรักเพื่อน    ละครเรื่อง "พระลอ"
    ปู่เจ้าเรียกไก่
    พระลอตามไก่
    พระลอลงสวน
    ฟ้อนรัก    การแสดงโขน
    พระรามตามกวาง
    ทศกัณฐ์เกี้ยวเบญกายแปลง
    ฉุยฉายศูรปนขา
    กราวนางยักษ์


 
    การแสดงละคร
    จันทกินรี
    รจนาเสี่ยงพวงมาลัย
    พระอภัยตรวจพล    เซิ้งอีสานม่วนหลาย
    โชว์วง
    ตั่งหวาย
    คอนสวรรณ
    ไทภูเขา
    สังข์สินไชย
    นารีศรีอีสาน
    ภูไท 3 เผ่า


    60 บ.
    350 บ.
    190 บ.
    ใบสั่งซื้อ


    เซิ้งอีสานม่วนหลาย
    แหย่ไข่มดแดง
    บายศรีสู่ขวัญ
    ศรีโคตรบูรณ์
    เรือมจับกรับ
    โส้ทั่งบั้ง
    รำพัดอีสาน
    เซิ้งอีสานม่วนหลาย
    ซันตรูจน์
    สาวกาฬสินธุ์ลำเพลิน
    กระทบสาก (เรือมอันเดร)
    เต้ยเกี้ยว
    ภูไทกาฬสินธุ์
    มโนห์ราเล่นน้ำ
    สักสุ่มจุ่มปลา
    เซิ้งอีสานม่วนหลาย
    เรือมปัลโจล
    แพรวากาฬสินธุ์
    ดึงครกดึงสาก
    แถบลาน
    ร้อยเอ็ดเพชรงาม
    เอ้ดอกคูณ

    เซิ้งอีสานม่วนหลาย
    หมากกั๊บแก้บลำเพลิน
    ภูไทเรณู
    โก๋ยมือ
    กะโป๋ (เรือมตะล๊อก)
    เต้ย 3 จังหวะ
    ฟินเล่ย์


    พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
    ตื่นเถิดชาวไทย
    แหลมทอง
    รักชาติ
    รักเมืองไทย
    เดิน
    เขมรัฐ
    พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
    ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
    ต้นตระกูลไทย
    แสนหวี
    เชิญชมดอกไม้
    ดวงจันทร์
    เลือดสุพรรณ    พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
    ใต้ร่มธงไทย
    ยุพดี
    เสียงระฆัง
    แดนอีสาน
    จีนไทยสามัคคี
    พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
    อยุธยา
    ไทยน้อยไทยใหญ่
    ถิ่นไทย
    นครเชียงใหม่
    เลือดไทย
    แต่งองค์ทรงเครื่อง พระ นาง ยักษ์ ลิง
    เอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การแต่งตัวของตัวละคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตัวของตัวละคร พระ นาง ยักษ์ และลิง ที่มีความสวยงามประณีต มีแบบแผนเฉพาะตัว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้แสดงจะต้องสามารถแต่งกายได้อย่างถูกต้อง ตามแบบวิธีถึงจะดูสวยงามเมื่อออกแสดง 
    นาฏศิลป์เด็ก
    กราวเงาะ
    คอกระเช้าโจงกระเบน
    เขมรไล่ควาย
    ไก่ขัน
    กุ้งหอยปูปลา
    นักรบตัวน้อย
    เซิ้งปุ้งกี๋
    ระบำดอกกุหลาบ
    อาหรับราตรี

    นาฏศิลป์เด็ก
    ลิงน้อยเข้าแถว
    ม้าก้านกล้วย
    มดแดงตัวเล็ก
    ฝนตกสุยๆเจ้าทุยไถนากลางทุ่ง
    ดรุณีโจงกระเบน
    ดอกไม้แดนไพร
    หมู่เฮาชาวดอย
    นางเอกดนตรีไทย
    ไก่แก้ว


    นาฏศิลป์เด็ก
    แมวเหมียวของเรา
    งูกลืนหาง
    สิบสองนักษัตร
    พม่ารำขวาน
    นั่นแน่ะฟ้าลั่น
    กาดำรักเพื่อน
    วันรื่นเริง
    สวัสดิรักษานักรบ
 

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บร้านค้าสมาชิกของ SABUYJAISHOP ผู้ให้บริการทางการตลาดออนไลน์ สำหรับร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ที่ต้องการนำเสนอสินค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ร้านค้า หรือสินค้าในร้าน
©2008-2010 SABUYJAISHOP All Rights Reserved