จำหน่ายเหล็ก, เหล็กปลอก, เหล็กเอ็นทับหลังสำเร็จรูป, เหล็กปลอกสำเร็จรูป, ลวดผูกเหล็ก รับผลิตทุกขนาด ตามความต้องการของลูกค้า, ขนาดเหล็ก 6 มม และ 9 มม.. จำนวนมัดละ 50 ตัว, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องเล่นเด็ก, ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                      

 
   
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บร้านค้าสมาชิกของ SABUYJAISHOP ผู้ให้บริการทางการตลาดออนไลน์ สำหรับร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ที่ต้องการนำเสนอสินค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ร้านค้า หรือสินค้าในร้าน

©2008-2009 SABUYJAISHOP All Rights Reserved