1. ลูกค้ามารับสินค้าโดยตนเองที่หน้าร้าน มีที่จอดรถ
 
2. กรณี ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดหรือ ต้องการด่วน จัดส่งทางบริษัทขนส่ง/พัสดุไปรณีย์
    โดยลูกค้าออกค่าขนส่งสินค้าเอง
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บร้านค้าสมาชิกของ SABUYJAISHOP ผู้ให้บริการทางการตลาดออนไลน์ สำหรับร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ที่ต้องการนำเสนอสินค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ร้านค้า หรือสินค้าในร้าน

©2008-2009 SABUYJAISHOP All Rights Reserved