สินค้าในตะกร้า [ 0 ชิ้น ]
 
วิธีการส่งสินค้าของร้านค้า

ต่างจังหวัดจัดส่งโดยขนส่งตามบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัท เอ็นทีซี (NTC) สายเหนือ , สายตะวันออกเฉียงเหนือ , สายตะวันออก
- บริษัท กิตติวัตร ทรานสปอร์ต (KWT) , สายตะวันออกเฉียงเหนือ
- หจก.เชาวลิน ทรานสปอร์ต (CTL) สายภาคกลาง
- บริษัท เซ้าท์เทรน์ ดีลิเวอร์รี่ (SDS) สายภาคใต้
- บริษัทจักรกริศน์ ทรานสปอร์ต

 

 

 
 
   
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บร้านค้าสมาชิกของ SABUYJAISHOP ผู้ให้บริการทางการตลาดออนไลน์ สำหรับร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ที่ต้องการนำเสนอสินค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ร้านค้า หรือสินค้าในร้าน

©2008-2009 SABUYJAISHOP All Rights Reserved